5 juli bijeenkomst facilitaire compliance te Utrecht

Omgevingsrecht, de Arbowet, het Bouwbesluit, het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. De veiligheid in en rond gebouwen is geregeld in deze en andere wetten en regels. Het is voor een facility manager belangrijk om goed op de hoogte te zijn van die regels zodat zijn organisatie voldoet aan alle eisen en kan zorgen voor een veilige werkomgeving.

U, als facilitair verantwoordelijke, moet daarvoor een overzicht hebben van de relevante wet- en regelgeving, deze op alle terreinen toepassen, dit controleren en hiervoor de juiste processen hebben geïmplementeerd. Maar heeft u dit ook? Bent u in control?

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de facilitaire organisaties dit onvoldoende is. Met grote risico's voor onder andere boetes, (persoonlijke straf)vervolging, imago van de organisatie....

Fier.fm trekt samen met deskundigen op om het thema 'facilitaire compliance' hoger op de agenda te zetten. Als aftrap naar het ontwikkelingen van onder andere een instrument om inzicht te krijgen en om FM'ers in staat te stellen wel 'in control' te zijn willen wij op 5 juli in de middag, te Utrecht, een rondetafelgesprek voeren over dit onderwerp. We starten om 13:30 uur en eindigen rond 16:30 uur.

Wilt u uw kennis, kunde en ervaringen delen en deelnemen op 5 juli? Wij horen het graag! Meer info en aanmelden kan via info@fier.fm.

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen