Op 6 april trappen we het nieuwe HBO-benchmark en netwerkjaar af in Gouda, bij Driestar educatief. We doen dit tijdens / deels in combinatie met de Radiantdag welke bij Driestar in het pand wordt georganiseerd. Op 6 april 'pikken' we dus een paar mooie graantjes mee van het congres. En vandaar een iets anders en uitgebreider programma!

Het programma van 6 april HBO benchmark- en netwerkgroep bij Driestar Educatief te Gouda:

Gezamenlijk deel:

09.00 uur: inloop en ontvangst bij Driestar educatief in Gouda
09.30 uur: opening door Rens Rottier, voorzitter college van bestuur Driestar educatief
10.00 uur: hoofdlezing door brigade-generaal b.d. Otto van Wiggen


HBO facilitaire benchmark:

11.00 uur: HBO kosten benchmark 2018 uitleg, aanpak 2018 en extra’s door Pieter Buis Fier.fm

12.00 uur: aanpak 2018 module 'toegevoegde waarde’ door René Stevens, Atelier-V. Met ervaringen bij gebruik binnen Driestar educatief door Kees Codée
12.30 uur: lunch

HBO netwerk / intervisie:

13.30 uur: netwerkgroep introductie en welkom

13.40 uur: 'rondje langs de velden’: wat speelt er binnen elke organisatie?
14:30 uur: projectmatig werken in de facilitair. De rol van opdrachtgever, projectleider, organisatie binnen hogeschool, succesfactoren bij projecten, de 'zachte kant' van de projectleider - hoe krijg ik de mensen mee (link hoofdlezing Otto van Wiggen ’s morgens) door Gerard Ramaekers - met praktijkcasu van andere hogescholen (Driestar, Avans)

15:30 uur: Het Inspiration Center van Driestar Educatief: hoe een ruimte kan bijdragen aan innovatie, inspiratie en verandering. Wat is daarvoor nodig? Een voorbeeld uit de praktijk van Driestar educatief, door Kees Codée.

16:00 uur: afsluiting

 

Volgens mij hebben we een hartstikke leuk en interessant programma in elkaar gezet, samen met Kees Codée, onze gastheer van Driestar educatief! Geeft u aan via pieterbuis@fier.fm of u al of niet aanwezig wilt zijn?

Ik zie en spreek u graag op 6 april!

  

Met vriendelijke groet,

Pieter Buis