Benchmarkcongres: Werk aan de winkel!

Op 16 september zijn alle deelnemers aan benchmarkonderzoeken van harte uitgenodigd deel te nemen aan het eerste benchmarkcongres 'Werk aan de winkel'. Het congres heeft als doel om deelnemers aan onze benchmarkonderzoeken kennis te laten maken met collega's. In tegenstelling tot de rondetafelbijeenkomsten staat juist de uitwisseling tussen sectoren centraal. Dit betekent dat facilitaire adviseurs- en managers vanuit het onderwijs, gemeenten, provincies en nutsbedrijven aanwezig zullen zijn. Wilt u leren van anderen? En bent u nieuwsgierig hoe andere organisaties de benchmark gebruiken? Schrijf u dan vandaag nog in voor dit congres!

Plaats:
Oude Stadhuis, gemeente Oudewater

Datum en tijd: 
16 september, 09:30 tot 16:30

Programma:

09:30: inloop

10:00: opening en rondje langs de velden

Rondje langs de velden. Hoe ziet benchmarken er in de praktijk uit?

10:30: uitreiking rapportage 'Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2014'

De FKG-rapportage verschijnt dit jaar voor de zeventiende keer. Naast de uitreiking zullen we de belangrijkste resultaten uit het onderzoek kort toelichten. Deelnemers aan het onderzoek FKG krijgen de rapportage direct mee. Andere belangstellenden ontvangen een overzicht van de belangrijkste kengetallen.

10:45: benchmarksessie huisvesting & risicobeheersing

In twee interactieve sessies staat leren van elkaar centraal. Ook wordt van u een actieve deelname verwacht. Hoe zijn de cijfers te verklaren, wat is het verhaal achter de cijfers? Tijdens deze sessies wordt ingegaan op de volgende activiteiten: huisvesting & risicobeheersing.

Tijdens de sessies analyseert Fier.fm samen met u de gegevens over alle branches heen. Tevens schuiven experts aan op het gebied van huisvesting en receptie. Zij zullen hun visie zullen geven en deelnemen aan de discussie. Hoe is de trend te verklaren en wat kunnen we in de toekomst verwachten?

12:30: lunch

13:30: benchmarken in de praktijk: deelnemers aan het woord

Met ongeveer 7.000 medewerkers werkt Alliander dagelijks aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor bijna 6 miljoen gebruikers. Gidion Bouwmeister is manager Business Support. Hij is sinds enkele jaren actief betrokken bij het benchmarkonderzoek MKFA. Tijdens zijn presentatie licht hij toe waarom hij benchmarken belangrijk vindt. Hij gaat hierbij in op zowel de externe als interne motivatie. Ook vertelt hij op welke wijze benchmarken deel uitmaakt van het gehele bedrijfsvoeringsproces. Hierbij valt te denken aan contractmanagement, het creëren van kostenbewustwording bij gebruikers en het aanbrengen van focus. Een inspirerend verhaal welke u hopelijk aanzet om (nog) meer met de benchmark te doen!

Mathijs Rutten, Clusterhoofd Facilitaire & ICT Services van Hogeschool de NHL, geeft een presentatie over benchmarken en de NHL. De NHL is een kennisinstituut met 76 opleidingen met zo’n 1.000 medewerkers en 11.000 studenten. Mathijs gaat in zijn verhaal onder andere in op wat voor organisatie de NHL is en welke eisen aan het facilitaire en ICT-cluster worgden gesteld. Tevens maakt hij duidelijk hoe de NHL tegen benchmarken aan kijkt en hoe hij de HBO facilitaire benchmark gebruikt.

Steeds vaker kiezen gemeenten ervoor om intensiever samen te werken. Ook op facilitair vlak. Voor deze samenwerkingen is het van belang inzicht te hebben in elkaars facilitaire organisatie. Op welke wijze is deze georganiseerd? Welke kosten gaan hiermee gemoeid? Zijn zaken vooral door eigen personeel uitgevoerd, of juist uitbesteed? En waar liggen de verschillen? Een objectieve benchmark helpt deelnemers om inzicht te verkrijgen en is een eerste opmars naar vervolgstappen om de samenwerking verder vorm te geven. Tijdens deze presentatie zal Froukje Terpstra toelichten hoe drie verschillende gemeenten gebruik hebben gemaakt van een benchmark in hun eerste stappen naar samenwerking.

Aan het einde van de presentaties is er een paneldiscussie. Aan de hand van stellingen wordt aan sprekers gevraagd hierop te reageren. Het publiek heeft uiteraard ook de mogelijkheid zich in de discussie(s) te mengen.

15:00: afsluiting met borrel

Deelname is kosteloos en exclusief voor deelnemers aan onze benchmarkonderzoeken. Inschrijven kan via onderstaande inschrijfformulier. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn!

 
   « nieuwsoverzicht

Inschrijven

Aanvrager

 
Man Vrouw
  
  
  
  
  

 
Ik accepteer de Algemene Voorwaarden.
 
  
 

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen