DIV benchmark en netwerkgroep (semi)overheid

Bent u op zoek naar een objectieve meting van kosten en ontwikkelingen op het gebied van informatie? En heeft u behoefte aan het uitwisselen van informatie op deze gebieden met collega's? Dan is het onderzoek DIV Benchmark iets voor u. Voor het zesde jaar wordt dit onderzoek uitgevoerd. Jaarlijks nemen circa twintig organisaties deel. In 2017 heeft u de mogelijkheid hierbij aan te sluiten.

 

Inzicht in de rapportage

DIVvoorkantDIVinhoudDIVinleidingDIVdetail

 

 

Nader kennis maken?

Op 12 september vindt vanaf 13:00 een kick-off en informatiebijeenkomst plaats bij de gemeente Apeldoorn. Het is mogeijk hier (vrijblijvend) kennis te maken. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met Remko Oosterwijk via froukjeterpstra@fier.fm. Kijk ook eens naar het artikel in OD Magazine dat verscheen.

 
   « Artikelen overzicht

Netwerk.fm

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Benchmark.fm

Benchmarken vraagt veel kennis en ervaring, een grote database met veel deelnemers, panden en vierkante meters, verspreid over diverse branches. Immers u wilt beslissingen maken, sturen op basis van betrouwbare data en analyses. Aan de basis hiervan ligt een benchmarktool. Fier.fm biedt dit en laat u dit graag zien.


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen