Voorwaarden | Benchmark FM en ICT (MBO)


Plan van aanpak
In het eerste kwartaal van 2016 zal Fier.fm de deelnemer op de hoogte stellen van de aanpak van het onderzoek.


Geheimhouding
De door de deelnemer aangeleverde gegevens mogen uitsluitend door FSR/ Fier.fm worden gebruikt voor rapportages, eventuele verdiepingsonderzoeken en FSR bijeenkomsten. De rapportage op organisatieniveau is alleen bestemd voor de deelnemende organisaties. De informatie uit het onderzoek mag gebruikt worden tijdens FSR bijeenkomsten in de vorm van plenaire presentaties ter plaatse. De gebruikte documenten met informatie op organisatieniveau zullen noch fysiek noch digitaal worden verspreid onder niet-deelnemers. Aangezien het een besloten onderzoek betreft, verplicht de deelnemer zich de resultaten niet aan derden beschikbaar te stellen. In uitzonderlijke gevallen en alleen na overleg met en toestemming van de FSR kerngroep en Fier.fm kan van deze afspraak worden afgeweken.


Contactpersoon
De op dit onderzoek betrekking hebbende correspondentie (zoals uitnodigingen, notulen, rapportages, facturen) wordt op naam verzonden. Dit kan zowel via mail als post geschieden. De deelnemer zal Fier.fm via brief of mail direct op de hoogte stellen van wijzigingen in de contactgegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier.


Publicatie
Publicaties over het onderzoek dienen te allen tijde voorafgaand instemming van Fier.fm te verkrijgen. Alleen geanonimiseerde resultaten worden weergegeven, tenzij de deelnemer toestemming geeft de gegevens van de organisatie openbaar te maken.


Facturatie
De deelnemer (hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen actieve* en passieve deelname ) verplicht zich tot de betaling van de volgende bijdrage. De bijdrage bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel bedraagt € 1.250 en het variabele deel wordt berekend op basis van het aantal gewogen deelnemers** (peildatum: 1-10-2014). Per gewogen deelnemer wordt 16 eurocent in rekening gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief reis- en verblijfkosten. Voor deze bijdrage ontvangt de deelnemer twee facturen. De eerste termijn (voorschot o.b.v. het vaste deel) wordt in maart en de tweede termijn (afrekening o.b.v. het variabele deel) in september verstuurd. De facturatie wordt direct verzorgd door de uitvoerende organisatie Fier.fm.


Aantal deelnemers
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een deelname van minimaal 10 actieve organisaties die gezamenlijk minimaal 145.000 gewogen deelnemers vertegenwoordigen.


* Een actieve deelnemer levert de gegevens van één of meerdere rubrieken van de NEN 15221 aan. Een passieve deelnemer levert geen gegevens aan, maar doet wel zijn voordeel met de resultaten uit de rapportage.
**De gewogen deelnemers worden berekend o.b.v. de aantallen bekend bij de MBO Raad per 1-10-2014 (bekostigingstelling). De volgende wegingsfactoren worden gehanteerd: BBL en dt-BOL 0,5 en vt-BOL 1,00. Voor AOC organisaties worden tevens de VO deelnemers meegenomen in deze berekening, daar deze ook in het onderzoek besloten zijn. De bron is de VO Raad telling per 1-10-2014. Een VO deelnemer wordt met een wegingsfactor van 1,0 meegenomen.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Fier.fm.

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen