VOORWAARDEN | BENCHMARK FM (HBO)

 

Algemene voorwaarden

Op deze inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Fier.fm van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden van Fier.fm.

 

Bijzondere voorwaarden

 

Plan van aanpak

In het eerste kwartaal van 2018 zal Fier.fm de deelnemer op de hoogte stellen van de aanpak van het onderzoek.

 

Geheimhouding

De door de deelnemer aangeleverde gegevens mogen uitsluitend door Fier.fm worden gebruikt voor de rapportage en eventuele verdiepingsonderzoeken. Aangezien het een besloten onderzoek betreft, verplicht de deelnemer zich de individuele resultaten niet aan derden beschikbaar te stellen. Gemiddelden van de totale deelnemersgroep mogen publiekelijk worden gemaakt, mits voorzien van bronvermelding.

 

Contactpersoon

De op dit onderzoek betrekking hebbende correspondentie (zoals uitnodigingen, notulen, rapportages, facturen) wordt op naam verzonden. Dit kan zowel via mail als post geschieden. De deelnemer zal Fier.fm via brief of mail direct op de hoogte stellen van wijzigingen in de contactgegevens zoals vermeld via dit inschrijfformulier.

 

Publicatie

Alleen geanonimiseerde resultaten mogen gebruikt worden voor publicatie, tenzij de deelnemer toestemming geeft de gegevens van de organisatie openbaar te maken.

 

Facturatie

De deelnemer verplicht zich tot de betaling van de volgende bijdrage. De deelnemer (hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen actieve* en passieve deelname ) betaalt een bijdrage van 1.750 euro. Dit is exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten van adviseurs van Fier.fm. Voor deze bijdrage ontvangt de deelnemer twee gelijke facturen (50%/ 50%). De eerste termijn wordt in april en de tweede termijn in september verstuurd.

 

*Een actieve deelnemer levert op één of meerdere rubrieken van de NEN 15221 gegevens aan. Een passieve deelnemer levert geen gegevens aan, maar doet wel zijn voordeel met de resultaten uit de rapportage

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen