Benchmark facilitaire kosten en kwaliteit

In dit onafhankelijke, besloten, jaarlijkse benchmarkonderzoek wordt een objectieve meting uitgevoerd naar de trends, kosten en kwaliteit van huisvesting, services en het overkoepelende facility management.

 

Opzet onderzoek

Het onderzoek is een tiental jaren geleden opgezet samen met de Universiteit van Wageningen en 25 deelnemers, met als doel om de markconformiteit, trends, facilitaire kosten en kwaliteit inzichtelijk te maken.

Het onderzoek kan worden afgestemd op uw wensen en eisen. Facilitaire gegevens van uw organisatie kunnen worden vergeleken met marktgegevens, uw eigen locaties of de NFC-index. Het onderzoek, de bijeenkomsten en de individuele rapportage helpen bij het ontdekken van de beste werkmethoden, het afleggen van verantwoording en het leren van andere deelnemers. Naast het verkrijgen van stuurinformatie, vergroot u ook uw facilitaire netwerk, waarin u kennis en ervaringen met elkaar kunt delen. 

Diverse organisaties nemen deel aan het onderzoek, waaronder diverse provincies, gemeenten en nutsbedrijven. Kennis tussen deelnemers wordt gedeeld in diverse bijeenkomsten gedurende het jaar, waarbij tevens een ruime mogelijkheid tot netwerken bestaat. Een koppeling met een klanttevredenheidsmeting of andere metingen is mogelijk.

 

Planning 2016

  • 5 februari: start- en instructiebijeenkomst
  • 22 februari: web applicatie beschikbaar voor aanleveren data
  • 27 mei: deadline aanleveren data in de web applicatie
  • 7 juli: bespreken resultaten in rapportagebijeenkomst
  • 22 juli: ontvangst definitieve rapportage
  • 5 oktober: themabijeenkomst
  • 4 november: Fier.fm congres

Meer informatie, de locatie en agenda per bijeenkomst vindt u op www.fier.fm onder ‘agenda’. De contactpersoon per deelnemende organisatie ontvangt tevens uitnodigingen, agenda’s en dergelijke per email.

 

Inzicht in de rapportage

MKFAvoorkantMKFAinhoudMKFAdetailMKFAdetail

 

Meer informatie

Wij raden aan om, geheel vrijblijvend, deel te nemen aan de start- en instructiebijeenkomst. Indien u vragen heeft over het onderzoek, of wilt deelnemen aan de eerste bijeenkomst op 5 februari, dan kunt u contact opnemen met Fier.fm. Uw contactpersoon is: Pieter Buis | 06 55 33 42 36 pieterbuis@fier.fm

Wilt u deelnemen aan een beperkter, alleen op kosten gericht, onderzoek, zonder bijeenkomsten? Dan is wellicht het benchmarkonderzoek naar de facilitaire kosten geschikt. Klik hier voor meer info.

 

Deelnemen

Deelnemen aan dit jaarlijkse, besloten Fier.fm Facilitaire Benchmarkonderzoek kost € 2.500,- euro exclusief btw. U krijgt hiervoor onder andere instructie en persoonlijke begeleiding, validatie van uw gegevens, toegang tot de web applicatie, de jaarlijkse benchmarkrapportage, toegang (max. twee personen) tot de bijeenkomsten van het onderzoek en het jaarlijkse Fier.fm congres. Tevens komt u veelvuldig in contact met de andere deelnemers aan het onderzoek en kunt u zo uw netwerk vergroten en uw kennis en ervaring verdiepen. Vult u voor deelname het onderstaande inschrijfformulier in.

 

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen