Bijeenkomst veiligheid in NMM

Meer weten over veiligheid?

Kom op 12 mei naar Soest.. als u durft!


Enige tijd geleden heeft u wellicht een uitnodiging gekregen van Gabriella Roosberg om haar enquête in te vullen. Haar onderzoek gaat over bedrijfscontinuiteit en de rol van de facilitaire organisatie. Allen bedankt voor het invullen! Uit haar onderzoek blijkt onder andere dat 79 van de 99 respondenten kennis heeft van het begrip BCM. Echter, bij minder dan de helft van deze respondenten is een BCM strategie geïmplementeerd. De facilitaire organisatie vervult bij de respondenten niet één bepaalde rol, maar de rol ‘FM borgt kritieke FM processen’ wordt het meest vertegenwoordigd (55 van de 99 respondenten). Bij 44 organisaties is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld. Opvallend, in vier gevallen was er bij het opstellen van dit plan geen sprake van medewerking van de facilitaire afdeling! De rol ‘FM adviseert op strategisch niveau’ is in de gewenste situatie het meest gewild (68 van de 99 respondenten). 

Meer weten over veiligheidsproblematiek? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst op dinsdag 12 mei a.s. Daar komen onder andere de onderwerpen Security en Hospitality, Bedrijfscontinuïteit Management (BCM) en de urgentie van BCM in relatie tot ICT aan bod. De bijeenkomst vindt plaats op een bijzondere locatie, namelijk het Nederlands Militair Museum te Soest. De facility manager van deze locatie zal zelf vertellen hoe zij veiligheid waarborgen (en tegelijk een aantrekkelijk museum zijn!). Lijkt deze bijeenkomst u interessant? Dan kunt u uzelf en/ of een collega aanmelden door een e-mail te sturen naar sheryllimburg@fier.fm.

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen