Circulaire economie en het HBO...

Een aantal weken geleden hebben we met Fier.fm een klein onderzoekje uitgezet binnen een aantal hogescholen in Nederland. Dit onderzoek ging over duurzaam en met name over ‘circulaire economie’. Wij vonden het bijzonder interessant om te weten te komen wat voor rol dit al speelt binnen verschillende HBO instellingen en op wat voor manier zij hier al op inspelen. De resultaten hebben we uitgebreid besproken tijdens de bijeenkomst op 14 april bij het Driestar Educatief te Gouda, hieronder een beknopte recapitulatie.

Van de ongeveer 40 hogescholen die er in Nederland zijn heeft circa 25% gerespondeerd op het onderzoek. Duurzaamheid bleek voor alle deelnemers een belangrijk thema en wordt op de onderstaande gebieden vooral toegepast.

Een zevental vragen ging over circulaire economie. Op de vraag of de organisatie de principes van circulaire economie al toepast antwoordt 70% dat zij dit niet doen, 30% past het wel al toe in de inkoop, in voedingsmiddelen en probeert steeds meer samen te werken met andere locaties om verspilling te voorkomen. Vooralsnog wordt het zeer bepekt toegepast. 80% van de respondenten is echter wel van plan circulaire principes in de komende periode toe te passen passen en dan vooral op het gebied van aanbestedingen en offertebeoordelingen, door meer hergebruik en overname te stimuleren en door investeringsbegrotingen met andere vestigingen te communiceren.

Ook vroegen we naar de circulaire mogelijkheden binnen het facilitaire werkveld. 80% van de facility professionals binnen hogescholen zien hier mogelijkheden, waarbij meubilair het vaakst genoemd wordt. Daarnaast worden afvalscheiding, productontwikkeling, schoonmaak, onderhoud en catering genoemd. Op de vraag of het ook geld zou kunnen besparen waren de meningen verdeeld. 80% denkt van wel, maar 35% zou nog niet weten hoe. De overige 20% denkt dat het geen geld zal besparen. 

Kortom, de voor- en nadelen van alle respondenten op een rij:

Al met al lijken de principes van de circulaire economie een veelbelovende methode voor het verduurzamen van een hogeschool. Desondanks hebben veel respondenten hun bedenkingen uitgesproken vooral over de financiële consequenties versus de daadwerkelijke duurzaamheid wat het oplevert. Nog lang niet iedereen omarmt duurzaamheid, laat staan circulaire economie en dit vergt een organisatie verandering wat een lastig proces kan worden. De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre circulaire principes ook daadwerkelijk een grotere rol gaan spelen binnen hogescholen.

Meer weten over de facilitair intervisiegroep hogescholen? Klik hier! De volgende bijeenkomst staat gepland op 13 oktober in Dronten, u bent van harte welkom om kennis te komen maken!

 

 

 

  
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen