Congres 'Mijn facilitaire collega: de robot!?'

De invloed van technologie op facilitaire dienstverlening: vooruitgang of bedreiging...

 
De nieuwe technologieën komen er aan. Robots, kunstmatige intelligentie, het internet of things en andere slimme technologie gaan de wereld veranderen. De vierde industriële revolutie is aangebroken. Weet u nog hoe technologie de boekenhandel, muziekindustrie en de reiswereld veranderde? Hoe zullen de nieuwe technologieën de facilitaire wereld veranderen? En de vraag is hoe wij als FM’ers ons hierop kunnen voorbereiden.
 
Op 4 november organiseert Fier.fm in het Oude Stadhuys te Gouda een congres over de invloed van technologie op facilitaire dienstverlening: vooruitgang of bedreiging?
 
Dit congres gaat over de invloed van toekomstige technologische veranderingen op de werk- en leeromgeving, en dus op de huisvesting, facilitaire services en ICT. Met welke technologische innovaties krijgt u de komende tien jaar te maken, welke worden al toegepast, welke invloed heeft dit op de organisatie, dienstverlening, facilitaire functies en de gebruikers? Hoe maakt u uw organisatie daadwerkelijk toekomstgericht?
 
Kortom, belangrijke en interessante vragen welke we tijdens het congres gaan beantwoorden. Dit doen we met behulp van (en dank voor) de volgende sprekers:
  • Marcel Heerink - professor Robotics Hogeschool Windesheim
  • Rogier Verbeek - directeur klant & markt Facilicom
  • Roland van Herk - manager Facility Institute
  • Edwin Lustig - directeur Robot Security Systems
  • Evi de Bruyne - onderzoekster en projectmanager Center for People & Buildings
  • Patrick van der Duin - directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek, assistent professor TU Delft en Hogeschool Fontys

 

Plaats: 
Het Oude Stadhuys Gouda
Markt 1, Gouda

Op 10 minuten lopen van treinstation Gouda. Parkeren in Q-park 'Nieuwe markt'.
Klik hier voor meer informatie over de locatie.

 

Datum en tijd: 
Vrijdag 4 november, 09:30 tot 16:00 uur

 

Toegangsprijs:
Leden van Fier.fm van de diverse benchmarkonderzoeken en netwerkgroepen hebben gratis toegang met twee personen. Bij 'no-show' zijn wij echter gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen. Indien een Fier.fm lid met meer dan twee personen wenst deel te nemen, brengen wij 75 euro excl. btw per persoon in rekening voor iedere extra deelnemer. Voor andere organsiaties rekenen wij 195 euro excl. btw per persoon. 

 

Inschrijven:
Inschrijven is mogelijk via dit inschrijfformulier tot en met vrijdag 28 oktober a.s. U dient uw inschrijving te bevestigen via de email die u direct ontvangt op het opgegeven emailadres. Let op! U dient alle velden in te vullen op het inschrijfformulier!

 

Programma:

09.30 uur | Inloop

10.00 uur | Gezamenlijke start met een warm welkom

10.20 uur | Opening

10.30 uur | Marcel Heerink - professor Robotics Hogeschool Windesheim -  technologie en toekomstperspectief, robotica 

11.00 uur | Rogier Verbeek - directeur klant & markt Facilicom - toepassing van toekomstige technologie binnen facilitaire werkveld

11.30 uur | Koffiepauze

12.00 uur | Roland van Herk - manager Facility Institute - toepassing technologiën, zoals gaming binnen FM, praktijkcases

12.30 uur | Lunch

13.30 uur | Edwin Lustig - directeur Robot Security Systems - toepassing robotica binnen facilitaire werkveld, praktijkcases

14.00 uur | Evi de Bruyne - onderzoekster en projectmanager CfPB - de toekomst van het werk en HNW 2.0

14.30 uur | Patrick van der Duin - directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek, assistent professor TU Delft en Hogeschool Fontys - hoe kan je naar de toekomst kijken en hoe kan een organisatie toekomstgericht worden?

15.00 uur | Afsluiting

15.15 uur | Borrel

16.00 uur | Einde

  

Over de sprekers:

Dr. Marcel Heerink is associate lector bij het lectoraat Robotica van de Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere en associate professor bij LaSalle University in Barcelona/Almere. Hij doet onderzoek en leidt projecten op het gebied van sociale robots in zorg en educatie en verdiept zich in de relaties van mensen met robots, met een warme belangstelling voor ethische en folosofische aspecten. Marcel neemt ons per Skype vanaf de beursvloer in Barcelona mee in de wereld van sociale robots. Wat staat ons te wachten?

Rogier Verbeek werkt als directeur Klant & Markt bij Facilicom Solutions; een toonaangevende organisatie op het gebied van integrale facilitaire dienstverlening, in hard- & soft services, en het management daarvan. Rogier deelt zijn visie en opinie over waardecreatie voor ‘mens en organisatie’ vanuit facilitair perspectief en de rol die technologie daarin vervult. Daarbij relateert hij de ontwikkelingen binnen het facilitaire vakgebied aan de consumentenmarkt, schetst hij mogelijke effecten van disruptieve innovaties en de veranderende rol van facilitaire organisaties.

Roland van Herk is manager van Facility Institute en helpt organisaties bij het verwezenlijken van hun (facilitaire) ambities, van bestuurstafel tot werkvloer. Daarnaast geeft hij leiding aan Facility Institute, het kennis- en adviesbureau van AAFM Facility Management. Als managing consultant adviseert hij Raden van Bestuur en Directies over een efficiënte bedrijfsvoering binnen hun facilitaire portefeuille. Technologieën zoals Gaming zorgen voor substantiële veranderingen en kansen binnen het facilitaire spectrum. Aan de hand van een praktijkcase rondom de Pitchgame wordt tijdens het congres inzicht gegeven in de voor- en nadelen van de Gaming binnen FM. De Pitchgame is een online platform waar collega’s onderling de beste ideeën kunnen pitchen.

Edwin Lustig is aandeelhouder van Robot Robots company en CEO van Robot Security Systems. Robot Robots Company is de houdstermaatschappij van meerdere ondernemingen die zich specialiseren in het ontwerpen en bouwen van robots voor verschillende markten. Edwin zal aan de hand van diverse  praktijkvoorbeelden de huidige stand van de technische ontwikkeling laten zien. Welke mogelijkheden bestaan er nu al binnen het facilitaire vakgebied. Verder zal hij een inzicht geven in de mogelijkheden die ons nog te wachten staan. De presentatie van Edwin wordt ondersteund door robot Sam.

Evi De Bruyne is onderzoeker en projectleider bij het Center for People and Buildings. Haar focus ligt op de implementatie van nieuwe manieren van werken en hoe toekomstige huisvestingsdimensies best te kwantificeren. Ze is mede-bedenker van ‘het Werkplekspel’. Wat zijn de grote trends die onze manier van werken zullen beïnvloeden en welke impact hebben ze op de werkomgeving die daar bij hoort? Hoe kunnen de verschillende ondersteunende diensten in een organisatie samen, integrale ondersteuning bieden aan de veranderende manieren van werken? In 2016 heeft het CfPB een uitgebreide studie gedaan die vanuit verschillende ooghoeken de visies op het werken van morgen in kaart brengt.

Patrick van der Duin is directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (www.stt.nl), lector Futures Research & Trendwatching aan de Fontys Academy for Creative Industries en universitair docent aan de TU Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Patrick richt zich in zijn onderzoek en advisering op de vraag hoe organisaties naar de toekomst kijken en hoe toekomstverkenningen gebruikt worden voor beslissingen over innovatie, strategie en beleid. Hij publiceert in wetenschappelijke tijdschriften, schreef een aantal boeken over toekomstonderzoek en innovatie (o.a. ‘De toekomst in een notendop’ en ‘Innovatie uit de polder. Hoe Nederland kan vernieuwen’) en geeft les bij o.a. het Ministerie van Sociale Zaken en universiteit Nyenrode. Patrick begon zijn loopbaan als toekomstonderzoeker bij KPN Research en is opgeleid als macro-econoom. 

Netwerk.fm

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Benchmark.fm

Benchmarken vraagt veel kennis en ervaring, een grote database met veel deelnemers, panden en vierkante meters, verspreid over diverse branches. Immers u wilt beslissingen maken, sturen op basis van betrouwbare data en analyses. Aan de basis hiervan ligt een benchmarktool. Fier.fm biedt dit en laat u dit graag zien.


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen