Cursus nieuwe facilitaire norm: eerste hulp bij toepassing NEN EN 15221

Volg nu de cursus en krijg inzicht in de nieuwe facilitaire norm

 

De nieuwe facilitaire norm NEN EN 15221 vervangt de verouderde norm NEN 2748. De komende jaren zal de nieuwe norm vaker worden toegepast. Facility managers kunnen de norm gebruiken bij het structureren en organiseren van de organisatie. Maar wat houdt deze norm in? Wat kan ik er mee? Wat zijn de verschillen ten opzichte van de oude norm? Schrijft u zich direct in voor de eerstvolgende training op 17 juni en u krijgt antwoord op deze vragen.

Een korte introductie

Jarenlang hebben specialisten uit diverse landen in Europa keihard gewerkt aan een nieuwe facilitaire norm: de NEN EN 15221. Een nieuwe norm die aansluit bij de facilitaire organisatie anno 2014. Een norm die antwoord geeft op vragen van facility managers. Deze antwoorden zijn samengevat in zeven delen, welke onder andere gaan over definities, kwaliteit, classificatie, processen, metingen en benchmarken. Tijdens de cursus staan we stil bij alle delen. U krijgt niet alleen een uitleg, ook is er aandacht op welke manier de normen bij kunnen dragen aan de professionalisering van uw facilitaire organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van normen voor het opstellen van Service Level Agreements of het vormen van facilitair kwaliteits- en procesmanagement. De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met Remko Oosterwijk, oud voorzitter van de normcommissies NEN 2748 en NEN EN 15221 en oud vennoot van Fier.fm.

Wat kunt u deze dag verwachten?

Op 17 juni van 09:30 tot 17:00 bent u van harte welkom deel te nemen aan de cursus. Deze zal plaatsvinden op een mooie, goed te bereiken locatie te Utrecht. De cursus gaat in op de opbouw en reikwijdte van de NEN EN 15221. Hierbij is kennis van deze Europese norm of de Nederlandse norm NEN 2748 absoluut geen vereiste. Wel geven we aan wat de verschillen tussen deze twee normen zijn. Dit kan behulpzaam zijn indien u de NEN 2748 heeft geïmplementeerd.

In de ochtend staan drie delen van de norm centraal. We gaan in op het rubriceren van facilitaire diensten en producten. We leggen uit welk onderscheid aangebracht kan worden tussen primaire en secundaire processen. Op welke wijze u de connectie tussen vraag en aanbod zo goed mogelijk kunt definiëren. En wat de verschillen zijn ten aanzien van operationeel, tactisch en strategisch niveau. Tot slot gaan we in de ochtend in op benchmarken. Is benchmarken voor de facilitaire organisatie interessant? En zo ja, op welke manier en welke onderdelen?

’s Middags bekijken we aan de hand van de norm welke type facilitaire overeenkomsten er zijn en wat hierin minimaal dient te worden opgenomen. Hierbij gaan we in op facilitaire kwaliteit, de klantwens, servicelevels, KPI’s en facilitaire processen. Ook bieden we inzicht in de ruimtenorm, welke onderdeel uitmaakt van de NEN EN 15221, die informatie biedt over oppervlaktes van gebouwen. We sluiten de dag af met een ludieke opdracht waarin de door u opgedane kennis wordt getoetst.

Is deze cursus geschikt voor mij?

De cursus is bedoeld voor (facilitair) verantwoordelijken, beleidsmedewerkers, controllers, adviseurs en andere facilitair betrokkenen.

Wat zijn de kosten?

De cursus kost € 490,- (excl.btw) per persoon. Als u reeds klant bent, ontvangt u van ons een korting van 25%. Inschrijven kan via deze link.

Sprekers

Pieter Buis is adviseur bij en mede-eigenaar van Fier.fm. In deze functie adviseert en begeleidt hij reeds vele jaren diverse opdrachtgevers, benchmark- en netwerkgroepen. Via zijn werk voor onder andere kosten- en kwaliteitsbenchmarks en als lid van diverse normcommissies, waaronder de NEN EN 15221, heeft hij ruime ervaring en kennis met de inhoud en toepassing van de norm.

Froukje Terpstra is adviseur bij en mede-eigenaar van Fier.fm. Als adviseur heeft Froukje een ruime ervaring in het uitvoeren van implementatietrajecten rondom de NEN 2748. Daarnaast is Froukje actief betrokken bij diverse benchmarks binnen de publieke sector. Hier is veel aandacht voor de transitie naar de nieuwe norm. Ook is Froukje gecertificeerd lid van de NFC Index.

Sheryl Limburg is adviseur bij en mede-eigenaar van Fier.fm. Sheryl helpt organisaties in Nederland bij het professionaliseren van de ondersteuning. Dagelijks levert zij hierin haar bijdrage door het verzamelen en creëren van in- en doorzichten waarbij de NEN EN 15221 regelmatig wordt ingezet. Ook is Sheryl gecertificeerd lid van de NFC Index.

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen