Cursus: 'Eerste hulp bij toepassing van de NEN EN 15221'

De cursus gaat in op de opbouw en reikwijdte van de NEN EN 15221. Hierbij is kennis van deze Europese norm of de Nederlandse norm NEN 2748 absoluut geen vereiste. Wel geven we aan wat de verschillen tussen deze twee normen zijn. Dit kan behulpzaam zijn indien u de NEN 2748 heeft geïmplementeerd.

 

In de ochtend staan drie delen van de norm centraal. We gaan in op het rubriceren van facilitaire diensten en producten. We leggen uit welk onderscheid aangebracht kan worden tussen primaire en secundaire processen. Op welke wijze u de connectie tussen vraag en aanbod zo goed mogelijk kunt definiëren. En wat de verschillen zijn ten aanzien van operationeel, tactisch en strategisch niveau. Tot slot gaan we in de ochtend in op benchmarken. Is benchmarken voor de facilitaire organisatie interessant? En zo ja, op welke manier en welke onderdelen?

 

’s Middags bekijken we aan de hand van de norm welke type facilitaire overeenkomsten er zijn en wat hierin minimaal dient te worden opgenomen. Hierbij gaan we in op facilitaire kwaliteit, de klantwens, servicelevels, KPI’s en facilitaire processen. Ook bieden we inzicht in de ruimtenorm, welke onderdeel uitmaakt van de NEN EN 15221, die informatie biedt over oppervlaktes van gebouwen. We sluiten de dag af met een ludieke opdracht waarin de door u opgedane kennis wordt getoetst.

 

Deelnameprijs: afhankelijk van uw wensen voor een inhouse training.
Datum: in overleg te bepalen.
Tijd: 09:30 - 17:00 uur
Plaats: in overleg te bepalen.

 

Interesse in deze training?
Laat hieronder uw gegevens achter; wij nemen spoedig contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Man Vrouw
  
  
  
  
 
  
 

Netwerk.fm

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Benchmark.fm

Benchmarken vraagt veel kennis en ervaring, een grote database met veel deelnemers, panden en vierkante meters, verspreid over diverse branches. Immers u wilt beslissingen maken, sturen op basis van betrouwbare data en analyses. Aan de basis hiervan ligt een benchmarktool. Fier.fm biedt dit en laat u dit graag zien.


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen