Facilitaire benchmarkrapportage (semi)overheid 2017 beschikbaar!

Twintigste onderzoek ‘Benchmark facilitaire activiteiten (semi)overheid’ van Fier.fm verschenen.
De twintigste publicatie van het onderzoek ‘Benchmark facilitaire activiteiten (semi)overheid’ is dit jaar door Fier.fm verricht en inmiddels naar de deelnemers gestuurd. 

Hoe worden de middelen en faciliteiten ingezet en benut, zodat de organisatie haar doelstellingen kan realiseren? Welke toegevoegde waarde leveren ondersteunende facilitaire activiteiten? De benchmark bevordert het inzicht hierin, samen met het door de deelnemers in bijeenkomsten delen van ervaringen, kennis en kunde.

Door middel van het benchmarkonderzoek wordt inzicht geboden in de (totale) kosten en kwaliteit van Facilitair – facilitaire activiteiten - in de kantooromgeving van (semi)overheidsorganisaties, zoals gemeenten en provincies. We bekijken hoe dit zit binnen de organisatie van een deelnemer aan het onderzoek en hoe de uitkomsten zich verhouden ten opzichte van de ‘markt’.

Om een goede benchmark te maken is het nodig om de kosten op facilitaire activiteiten te verzamelen. Deze worden weergegeven ten opzichte van een eenheid, de parameters. Dit zijn m2BVO, fte en werkplekken. Zo weten we dat de totale facilitaire kosten (exclusief DIV en ICT) € 275 per m2BVO bedragen, € 7.234 per fte en € 7297 per werkplek. Deze kengetallen zijn iets gedaald ten opzicht van het vorige jaar. Tweederde van de totale facilitaire kosten bestaan uit kosten gemaakt voor ‘gebouw & infrastructuur’, een kwart uit kosten voor de ‘facilitaire diensten & middelen’ en de rest uit de kosten voor ‘facility management & ondersteuning’.

In de benchmark worden de ‘Total Cost of Ownership’ gemeten. De deelnemer levert de totale (werkelijke) kosten van een activiteit aan van een bepaald boekjaar. Dit betreft de kosten van eigen personeel, ingekochte goederen en/of diensten, kapitaallasten (rente en afschrijvingen) en opbrengsten.

Daarnaast willen we in verschillende bijeenkomsten ook de verschillen kunnen bediscussiëren en waar mogelijk verklaren. Daarom willen we ook graag meer weten van het kwaliteits- of serviceniveau, en zogenaamde kostendrivers. De facilitaire functie wordt standaard in het benchmarkonderzoek meegenomen. Omdat het dit jaar de twintigste editie van de benchmark is, werd dit jaar ook de mogelijkheid geboden om ICT en DIV te benchmarken, wat betreft de kosten.

Om de betrouwbaarheid en validiteit zoveel mogelijk te garanderen zijn definities van essentiële parameters als m2, fte en werkplekken en facilitaire activiteiten nauwkeurig beschreven in het handboek van de benchmark, en tijdens de instructiebijeenkomst en in validatiesessies uitvoerig besproken.

In de algemene rapportage treft u tenslotte tevens korte artikelen aan, van diverse deskundigen in het vakgebied. Dit alles biedt inzicht en inspiratie!

Het benchmarkonderzoek is één van de manieren waarop Fier.fm deelnemers probeert te inspireren en inzicht te bieden. Zo helpen wij mee om te blijven leren, te groeien en te verbeteren. Om inzichten te delen en om te zetten in daadkracht treffen wij u graag op één van onze vele bijeenkomsten in het land. Kijkt u vooral eens via www.fier.fm waar wij deze bijeenkomsten organiseren en welke thema’s op de agenda staan.


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pieter Buis

pieterbuis@fier.fm | 06 55 33 42 36

 

Meer weten: http://www.fier.fm/benchmarkfmsemioverheidkosten.html

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen