Hoe staat het met uw financiële kennis?

FM’ers worden vandaag de dag meer en meer geconfronteerd met de uitdaging om facilitaire prestaties op tijd en binnen budget te leveren. Contacten met leveranciers en financiële mensen zijn legio. Financieel inzicht en kennis van begrippen zijn vereist. Deze cursus, die wij inmiddels al meerdere jaren geven, is dan ook gericht op facilitair verantwoordelijken en medewerkers die een beter begrip willen krijgen van financieel management en de bijbehorende terminologie van financiën, kosten en budget. Aan de hand van individuele en groepsgerichte opdrachten en oefeningen werkt u aan onderwerpen, zoals: financiële terminologie, jaarrekening, winst & verliesrekening, balans, cashflow, afschrijvingsmethoden, kostensoorten, kostendoorberekening, doorbelasting, budgetteren, investeringen.

Voeren wij deze cursus uit als maatwerk voor uw organisatie, dan kunnen wij uw bijvoorbeeld uw jaarrekening, balans, investeringsbeslissingen uitgebreid behandelen. Samen met een door u geselecteerde groep medewerkers binnen uw eigen locatie.

Fier.fm geeft in samenwerking met externe deskundigen een aantal cursussen gericht op facilitaire managers en medewerkers. Na deze cursus van een dag heeft u meer grip op de financiën, budgettering en de bijhorende begrippen. U kunt de financiële taal beter spreken, documenten beter begrijpen en onderbouwde beslissingen maken. Daarnaast kunt u financiële rapportages beter lezen en er beter uw organisatie mee inrichten en sturen. Klik hier voor meer informatiie en het opvragen van meer informatie.

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen