Intervisie Kunsthogescholen

 Inzicht in situaties en prestaties door uitwisseling facilitaire gegevens met andere kunsthogescholen

 

Aanleiding

Op uitnodiging van Judith Kroon van de Rietveld Academie is een groep facilitaire collega’s in februari van dit jaar bij elkaar gekomen in Amsterdam. In het verleden kwam een aantal facilitaire managers van kunsthogescholen een paar keer per jaar bij elkaar om contacten te leggen, informatie te delen en kennis te vergaren over onderwerpen waar kunsthogescholen mee te maken hebben. De laatste jaren is er geen samenkomst meer geweest, maar is de urgentie wel gebleven. Judith heeft met de organisatie van de bijeenkomst van 12 februari het initiatief weer nieuw leven in geblazen. Om de continuïteit te bewaken en (op termijn) gedegen onderzoek uit te voeren dat als ondersteuning dient bij de intervisiebijeenkomsten, is Fier.fm gevraagd het initiatief te ondersteunen.

 

Vraagstelling

Het ondersteunen van een groep facilitair verantwoordelijken van kunsthogescholen bij het uitwisselen van kennis en ervaring rondom facilitaire onderwerpen. Waarbij de ondersteuning bestaat uit het faciliteren van bijeenkomsten.

 

Activiteiten

Faciliteren van drie bijeenkomsten (dagdeel) per jaar waarbij de volgende activiteiten door Fier.fm worden opgepakt:

  • Voorbereiding

o        Zorgdragen voor datum, tijdstip en plaats;

o        Afstemmen praktische zaken met gastheer/-vrouw;

o        Afstemmen agendapunten met deelnemers;

o        Opstellen programma;

o        Eventueel: uitnodigen externe sprekers;

o        Communicatie naar deelnemers (datum, tijd, plaats, programma);

o        Bijhouden van aan- en afmeldingen.

  • Uitvoering

o        Voorzitten/ begeleiden groep;

o        Inbrengen kennis en ervaring;

o        Verslagleggen hetgeen besproken.

  • Nazorg

o        Communicatie naar deelnemers (verslag, vervolg).

Daarnaast bieden we graag een besloten digitaal platform aan waarbinnen vragen, documenten en gegevens uitgewisseld kunnen worden zodat ook buiten de bijeenkomsten om op een laagdrempelige manier contact met elkaar kan worden gehouden. 

 

Randvoorwaarden

  • Bijeenkomsten vinden op toerbeurt in huis van de aangesloten deelnemers plaats. Benodigde faciliteiten, zoals ruimte, catering en hulpmiddelen, komen voor rekening van de gastheer of –vrouw.
  • Deelnemers committeren zich minimaal twee jaar aan het initiatief om een gefundeerde basis met elkaar op te kunnen bouwen.
  • Deelnemers maken hun agenda zo veel mogelijk vrij voor de bijeenkomsten en het verzamelen van gegevens.

 

Deelnameprijs

Wij bieden de ondersteuning aan voor een vast bedrag van 850 euro per organisatie per jaar. Bij meer dan vijf deelnemers hanteren we een korting van tien procent op de deelnameprijs van iedere deelnemer (de deelnameprijs die wij hanteren komt dan uit op 750 euro per organisatie). Deelnemer verplicht zich tot de betaling van deze bijdrage aan Fier.fm per jaar exclusief BTW.

 

Opzegging
De deelname is per kalenderjaar en geldt voor onbepaalde tijd. Indien u wilt opzeggen per 1 januari van het komende kalenderjaar, dient de opzegging voor 1 november van het lopende jaar in het bezit te zijn van Fier.fm. U ontvangt van de beëindiging een schriftelijke bevestiging.

 

Inschrijven

1 2 3

Hoofdcontactpersoon

 
Man Vrouw
  
  
  
  
  

Correspondentieadres


 
  
  
Gelijk aan bovenstaande gegevens
Anders, te weten...

Factuuradres


 

 
Ik accepteer de Algemene Voorwaarden.
 
  
 

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen