Kennis is macht, kennisdelen is krachtig(er)!

Kennis is macht, kennisdelen is kracht(iger)! 

Kennisdelen en netwerken met anderen in diverse bijeenkomsten: klik hier! *

Bij veel van wat wij doen, is kennis nodig. Kennis is hetgeen wat je weet en wat je toepast. Het bestaat uit allerlei informatie welke verzameld, geïntegreerd en geïnterpreteerd is. Informatie bestaat daarbij uit allerlei gegevens welke (praktisch) nut oftewel betekenis hebben voor de ontvanger.

Kennis is een product dat bepaald wordt door de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover een persoon op een bepaald moment beschikt. Kennis is uiteindelijk het persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om juist te handelen. Je kunt echter nooit alle kennis hebben… En je kan dus altijd werken aan het uitbreiden van kennis en het verbeteren van het handelen door middel van het verzamelen van informatie, het opdoen van ervaringen, het verbeteren van vaardigheden en het ontwikkelen van de juiste attitudes.

De facilitaire ondersteuning is een moeilijk, complex werkveld, want in het diverse facilitaire werkveld hebben we niet alleen te maken met een stroom van informatie (en daarmee kennis)  tussen strategie en operatie maar ook tussen en binnen de verschillende belanghebbenden van de organisatie en verschillende vakgebieden. Er is veel informatie en uiteindelijk kennis nodig om resultaten te behalen, om het geheel te laten werken en om samen krachtiger te zijn door het delen van kennis.

In de huidige tijd, door onder andere de technologie, is er veel meer informatie beschikbaar. Door de bomen is het bos soms nog moeilijk te zien, ook in het facilitaire. Het werkveld wordt echter ook complexer, waarbij de juiste data, informatie en uiteindelijk kennis steeds crucialer is. Voor FM’ers noodzaak dus om kennis te verzamelen, integreren en te kunnen interpreteren.

Om zelf én samen krachtiger (en machtiger) te kunnen zijn en worden, om betere resultaten te kunnen neerzetten, is het nodig om kennis op te doen en te delen. Het effect van kennisdeling is dat je iets leert. En iets leren betekent vaak op een of ander vlak een grote of kleine verandering. Een verandering van denken, beleven en doen.

In de basis kan elke vorm van communicatie eigenlijk kennisdeling zijn. Je deelt altijd op één of andere manier met anderen een kijk op de zaken. Dit vormt de basis van (ook facilitair) succes, doelgericht en doeltreffend handelen. Om dit te bevorderen moet het uitbreiden van kennis (lees: het verzamelen van informatie, het opdoen van ervaringen, het verbeteren van vaardigheden en het ontwikkelen van de juiste attitudes) welbewust worden aangepakt. Kennisdeling moet worden gestimuleerd en worden georganiseerd.

Het samen organiseren van kennisdeling is al zo oud als de mens zelf. Vroeger zat men rond het kampvuur en sprak men de dag door. Je had (en hebt) leermeesters en leerlingen die samen een taak uitvoeren, zo ervaring opdoen, kennis overdragen. In elke interactie wordt eigenlijk kennis gedeeld: in trainingen, door het lezen van informatie, in werkoverleggen, tijdens gesprekken en wanneer je samen iets doet, bedenkt of maakt. Vaak is kennisdeling ongeorganiseerd, zoals een gesprekje bij de koffieautomaat. Soms georganiseerd in trainingen, intervisie of leerbijeenkomsten. Waar het om gaat is dat je kennisdeling een integraal onderdeel maakt van de werkpatronen en de inhoud van het werk. En dat lukt het beste als iedereen zich bewust is wat het belang of voordeel is. Zowel persoonlijk als in relatie tot de organisatie- of teamdoelen. Ook is het belangrijk om samen stil te staan bij de focus (kennisgebied en doel) en bij de soort kennis.

Vooral dat laatste, of het gaat om expliciete (feiten) en/of impliciete (gebaseerd op ervaringen, vaardigheden en attitude) kennis, bepaalt de manier van organiseren. Bij expliciete kennis kies je eerder voor manieren van “harde overdracht”, bijvoorbeeld via documenten en technologie, dan bij impliciete kennis. Impliciete kennis vereist een context waarbij de kennisgevers en -ontvangers de tijd en de motivatie hebben om elkaar echt te ontmoeten en te inspireren. Want juist in die wisselwerking zit de kracht van kennisdeling.

Het delen van kennis is niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen is gemotiveerd om daar tijd en energie in te steken. Soms willen mensen kennis niet delen, soms kunnen ze het niet goed genoeg en vaak wordt er niet de tijd voor genomen. Het sociale speelveld, anderen in jouw werkomgeving, speelt ook een belangrijke rol. Kennisdeling stimuleren, is zorgen dat mensen gemotiveerd raken en zich open stellen.

Kennisdeling gaat niet vanzelf. Er zijn een paar “sociale”  blokkades. Zoals bijvoorbeeld de ingesleten overtuiging dat kennis macht is. Hoe meer je weet, hoe hoger jouw status in het sociale speelveld. Kennis delen voelt als macht verliezen. Of wat dacht je van de voor sommigen natuurlijke weerstand tegen het jezelf openstellen naar anderen. Openstellen betekent eerlijk zijn over wat je wel of niet weet. En niet-weten is voor sommigen synoniem voor “ik faal” of ” ik schaam me”. Door deze weerstanden verlies je de veerkracht in de samenwerking en kennisdeling.

Door middel van de kennis-/netwerkgroepen en de bijhorende web applicatie faciliteert Fier.fm het delen van kennis tussen organisaties én tussen mensen in het facilitaire werkveld. Allereerst brengen we mensen in het facilitaire werkveld daarvoor met elkaar in verbinding. Mensen weten elkaar te vinden, kennen elkaar. Ook zorgen wij voor de juiste omstandigheden. In de opzet van het jaarlijkse programma en de uitvoering van de bijeenkomsten stimuleren wij zo het kennisdelen en vermijden wij bepaalde obstakels die het delen van kennis kunnen belemmeren.

Zo zijn de groepen niet al te groot: bijeenkomsten van maximaal 20 tot 25 personen, waarin iedereen in alle openheid en vertrouwelijkheid zijn of haar zegje kan doen. Bijeenkomsten waarin men elkaar echt kan ontmoeten en kan inspireren. Waarin het niet belangrijk is welke positie iemand heeft, echter veel meer welke kennis, ervaringen, vaardigheden en attitude iemand bezit en wil delen.

In de bijeenkomsten gaat het vaak vooral om impliciete, direct praktisch toepasbare kennis. Tijdens het jaarlijkse congres hebben we echter een bredere kijk, duiken we met een jaarthema vanuit een wat meer theoretisch en vakgebied overstijgend perspectief de praktijk in.

Tijdens de bijeenkomsten worden meerdere methoden gebruikt om het kennisdelen te organiseren. Zo worden de te bespreken thema’s door de deelnemers bepaald en externe deskundigen op verzoek uitgenodigd. Onder de deelnemers is ook veel kennis aanwezig. Welke onder andere wordt gedeeld door middel van het bezoeken van de locatie van één van de deelnemers, het beluisteren van elkaars ervaringen en situatie, en het geven van feedback op elkaars praktijkcases via intervisiesessies.

In de kennisnetwerkgroepen worden mensen met elkaar in verbinding gebracht, kennis wordt niet alleen gehaald, echter wordt vooral ook gedeeld. Want kennisdelen is een kracht! 

* Kennisdelen en netwerken met anderen in diverse bijeenkomsten? klik hier! *

 

 

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen