Klantgerichtheid

Klantgerichtheid is de mate waarin een organisatie in staat is om te voldoen aan de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten. Een klantgerichte organisatie weet deze verwachtingen vaak te overtreffen. Allereerst dien je te weten wat de wensen en verwachtingen van klanten zijn!

 

Quickscan

Fier.fm heeft in samenwerking met Pandion advies een klantgerichtheidsscan ontwikkeld. Deze is bedoeld om facilitaire organisaties inzicht te geven in de mate van klantgerichtheid en het verbeterpotentieel daarin. De resultaten maken het mogelijk om eerste stappen te maken in het klantgerichter worden van de facilitaire dienstverlening. 

De scan meet op de volgende waarden: 

- Tastbaarheid (aantal contactmomenten met de klant)
- Betrouwbaarheid (afspraken nakomen)
- Respons (hoe sneller hoe beter)
- Zekerheid (krijgen wat je wilt)
- Empathie (inleven in behoefte)
- Innovatie (vermogen om te vernieuwen)
- Flexibiliteit (aanpassingsvermogen)

 

Aanpak

De methodiek van dit onderzoek is generiek, maar de toepassing ervan maatwerk. Samen met de organisatie bepalen we in een eerste bijeenkomst wat klantgerichtheid voor de organisatie inhoudt, welke variabelen belangrijk zijn, wie de klanten zijn en onder welke groepen de scan uitgezet wordt. Via een web-applicatie wordt vervolgens onderzocht in hoeverre deze klantgerichtheid door gebruikers, interne opdrachtgevers en eigen facilitaire medewerkers ervaren wordt. Deze resultaten worden tot slot besproken.

 

Nieuwsgierig geworden?

Indien u geinteresseerd bent in dit onderzoek kunt u contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

 

 
   « Artikelen overzicht
Man Vrouw
  
  
  
  
 
  
 

Netwerk.fm

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Benchmark.fm

Benchmarken vraagt veel kennis en ervaring, een grote database met veel deelnemers, panden en vierkante meters, verspreid over diverse branches. Immers u wilt beslissingen maken, sturen op basis van betrouwbare data en analyses. Aan de basis hiervan ligt een benchmarktool. Fier.fm biedt dit en laat u dit graag zien.


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen