MBO benchmark huisvesting en faciliteiten

 

Fier.fm voert al jarenlang benchmarks uit binnen de (semi)overheid, waaronder de MBO benchmark huisvesting en faciliteiten. Vorig jaar is deze voor de dertiende keer uitgevoerd. De deelnemers van afgelopen jaar evalueren de benchmark met een 7,7 waarbij met name het persoonlijke contact en de handzame rapportage worden gewaardeerd. Dit jaar leggen wij de nadruk op een onderzoek waarin de individuele behoeften zijn vertegenwoordigd.

 

Het onderzoek is een objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends. Het gaat om de kosten van gebouw en infrastructuur (huisvesting), facilitaire diensten, ICT en strategisch facility management en ondersteuning conform de NEN-EN-15221. Daarnaast is het mogelijk om andere prestatie indicatoren, zoals student- en medewerkertevredenheid, mee te nemen om de resultaten in een breder perspecief te plaatsen.

 

Wenst u nu inzicht in uw prestaties?

Het inzichtelijk maken en vergelijken van uw prestaties op het gebied van huisvesting, faciliteiten en ICT is nog steeds mogelijk! Was u voorheen gewend dat dit tijdens een vaste periode in het jaar plaatsvond, kunt u vanaf nu op elk gewenst moment in het jaar benchmarken.

 

Welke scope past bij uw vraagstelling?

Er is een palet aan mogelijkheden als het om benchmarken gaat. In een gesprek maken wij graag uw individuele behoeften gezamenlijk inzichtelijk. Hierin komen minimaal de  volgende onderdelen aan bod:

  • Activiteiten op basis van de NEN-EN-15221: van gebouw en terrein tot inkoopmanagement.
  • Prestaties: van financieel tot serviceniveau.
  • Niveaus: van organisatie tot gebouw.
  • Bronnen: van instellingsadministratie tot open data.
  • Stappen: van voorbereiden tot borgen.

 

Proces en planning

Tijdens het benchmarken wordt een proces doorlopen dat uit verschillende stappen bestaat; van het vaststellen van de uitgangspunten tot het begrijpen van de resultaten. Dit proces wordt ondersteund door Fier.fm, waarbij sterke aandacht is voor bruikbaar- en betrouwbaarheid. De rolverdeling is naar eigen wens in te richten. Bij de ene organisatie voeren wij 'slechts' de validatie uit en stellen wij de rapportage op. Bij de andere duiken wij de financiele administratie in en rubriceren wij elke regel naar de benchmark norm. De doorlooptijd is uiteraard afhankelijk van de gekozen scope. Om een richting te geven, bedraagt deze van een basic onderzoek circa zes weken.

 

Uw winst

  • Kosten, parameters, trends en kengetallen per facilitaire activiteit in een overzicht.
  • Inzicht in eigen prestaties en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de markt (andere (MBO) instellingen).
  • Basis voor interne discussie betreft inzet middelen.
  • Vergroting bewustzijn gemaakte kosten.

 

Kosten

Een individuele benchmark kunt u al uit voeren voor 2.880 euro excl. btw. Dit is een vanaf prijs en geldt voor een basic onderzoek; de uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de gekozen scope.

 

Wij krijgen steeds vaker de vraag om te ondersteunen bij verschillende activiteiten binnen het benchmarkproces. Bijvoorbeeld bij het trainen/ informeren van collega’s, verzamelen van gegevens, presenteren of verdiepen van resultaten. Wij helpen daar graag bij en hebben diverse veelvoorkomende plus diensten op  deze pagina op een rij gezet. Dit kan u helpen een beeld te vormen van de mogelijkheden. Uiteraard is dit niet uitputtend en kunnen wij een maatwerk voorstel op basis van uw specifieke wensen opstellen, schroom daarvoor niet contact met ons op te nemen.

 

Contact

Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Sheryl via: sheryllimburg@fier.fm of 06-55334238. Het is ook mogelijk informatie en/ of ervaring van een deelnemer in te winnen. Wij brengen u graag met hem of haar in contact.

 

 

 
   « Artikelen overzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen