Neemt u al deel aan een facilitaire normcommissie?

Fier.fm nam en neemt in de personen van Remko Oosterwijk en Pieter Buis al vele jaren deel in facilitaire normcommissies van de NEN. Dit werk aan de basis van FM, op de achtergrond van het facilitaire strijdgewoel, komt niet vaak naar voren. Echter is belangrijk vanwege de richting, duiding en professionalisering die het FM in de loop van de jaren geeft. De verdere ontwikkeling van het facilitaire vakgebied maakt dat wij het belangrijk en plezierig vinden om aan de normcommissie ’Facilitaire Voorzieningen’ deel te nemen. Wellicht kunt en wilt u ook een rol in deze commissie spelen. Vandaar dat wij u graag wat meer vertellen.

Diegenen die in het facilitaire werkveld werkzaam zijn, kennen allemaal wel een aantal verschillende NEN-normen. Zoals de NEN 2580 over de oppervlakte en inhoud van gebouwen en terreinen. Of de ’oude’ afgeschafte NEN 2748 en de ’nieuwe’ NEN EN 15221, die ervoor zorgt dat, door de kosten eenduidig onder te verdelen en te registreren, er kostenbeheersing kan plaatsvinden. Deze norm biedt facilitaire organisaties in Europa dus onder andere houvast om de organisatie op diverse niveaus op dezelfde manier te definiëren en administratief in te richten. Daarbij biedt het ook een raamwerken voor diverse facilitaire aspecten, zoals het opstellen van SLA’s, KPI’s, kwaliteitsmanagement en procesmanagement. Ook wordt er een checklist gegeven met elementen die in een facility management contract zouden kunnen worden ingevoegd. Voor elk van de elementen wordt het doel uitgelegd en een voorstel gedaan voor invulling.

Deze normen worden geïnitieerd door de markt, opgesteld door een NEN normcommissie, bestaande uit diverse marktpartijen. Nadat de norm officieel en ingevoerd is, wordt ze nog om de 5 jaar bekeken en waar nodig aangepast. Inmiddels zijn de zeven delen van de facilitaire norm NEN EN 15221 officieel en worden ze meer en meer gebruikt door de facilitaire markt. Wel dienen de normen nog te worden bijgesteld aan de hand van de ervaringen in de markt en worden ze als input gebruikt voor een wereldwijde ISO standaard.

Als er geen normcommissie meer bestaat dan volgt de FM-markt in Nederland niet meer wat er in Europa is en wordt besloten, komt de inhoud van deze normen zonder inbreng van Nederland tot stand en worden deze normen ons dus min of meer ’opgelegd'. Deze situatie geldt ook voor Internationale normen (namens ISO) welke momenteel worden ontwikkeld. Alle inbreng van de NEN in dit proces wordt gevoed door de leden van de nationale normcommissie 351260 "Facilitaire Voorzieningen". De kosten voor de werkzaamheden van NEN worden bijeengebracht door de belanghebbende in de FM –wereld.

Leden van de normcommissie doen via de bijeenkomsten, gesprekken en discussie met de andere leden met name kennis en inzichten op over het facilitaire werkveld en hoe dat toegepast kan worden in het eigen werk. En vooral: door bij te dragen aan de ontwikkeling van het facilitaire vakgebied houden de leden er een goed en voldaan gevoel aan over!

Wilt u meer weten over de inhoud en toepassing van de facilitaire norm NEN EN 15221 of het werk wat ook u kunt doen voor een normcommissie? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen