Nieuwe voorzitter voor nationale normsubcommissie ‘De organisatie van Facility Management’

Sheryl Limburg, partner en adviseur bij Fier.fm, is benoemd tot voorzitter van de NEN-normsubcommissie ‘de organisatie van Facility Management’ en is eind 2017 gestart met haar werkzaamheden. Limburg volgt Leo van de Pieterman op die sinds 2004 actief is in de commissie en de laatste jaren de voorzittershamer hanteerde.

 

Normontwikkeling en –toepassing zijn niet nieuw voor Limburg. Zij heeft veel gewerkt met de oude normen op het gebied van Facility Management; NEN 2748 (rubricering facilitaire activiteiten) en NEN EN 15221 (facilitaire norm bestaande uit zeven delen, van definitie tot benchmarking). Daarnaast kreeg zij de ervaring met de totstandbrenging van deze normen uit eerste hand van collega Remko Oosterwijk die toen der tijd voorzitter is geweest van de bijbehorende Nederlandse en Europese commissies. “Normalisatie is een heel mooi instrument en nuttig voor het facilitaire vakgebied. Het zorgt voor professionalisering en kan een goed antwoord zijn op de invulling van de gewenste wendbaarheid van de facilitaire organisatie. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik ben ervan overtuigd dat je door standaardisatie in de organisatie pas flexibel kan zijn in je dienstverlening.”

 

“Van een goed functionerende commissie wordt uiteindelijk het hele vakgebied beter.”

 

De commissie

“Van een goed functionerende commissie wordt uiteindelijk het hele vakgebied beter. In mijn rol als voorzitter draag ik daar graag aan bij,” aldus Limburg. Dit uit zich in het voorzitten van de vergaderingen van de subcommissie en de nauwe samenwerking met de andere subcommissies die tevens onderdeel uit maken van de paraplu 'PACO' (Property, Appraisal, Costs and Operation); Waardering Gebruiksprestatie Utiliteitsgebouwen (NEN 8021), Oppervlaktebepaling (o.a. NEN 2580) en Life Cycle Cost (NEN 2699). Naast de ontwikkeling van Nederlandse normen worden de normontwikkelingen in Europa en Internationaal in de commissie gespiegeld. Denk daarbij aan de NEN-EN-15221 en NEN-ISO-41000 serie. Tevens ziet de subcommissie het als haar taak om de Nederlandse expertise in te brengen in de internationale commissies voor de ontwikkeling van EN en ISO normen.

 

NEN heeft in zijn statuten en huishoudelijk regelement geborgd dat alle belanghebbenden aan het normalisatieproces kunnen deelnemen. Voor een kwalitatief goede norm is het van belang dat alle belanghebbende partijen ook daadwerkelijk meedoen. “De economische crisis heeft de commissie geen windeieren gelegd. Maar ik ben er trots op dat met het einde van de economische crisis in zicht, de belangstelling weer werd gevonden en nieuwe bedrijven bij de subcommissie aansloten.” Van de Pieterman gaat verder: “Ook vonden we Ian van de Pool bereid om voorzitter te worden van de Europese commissie. Met deze frisse wind kwam een nieuwe beweging op gang; de normen ISO 41011 t/m 41013 zijn gepubliceerd en de managementsysteemnorm ISO 41001 is in aantocht welke een mogelijkheid tot certificeren opent.”

 

Alhoewel onder het bewind van Van de Pieterman nieuwe partijen bij de commissie aansloten, blijft dit een aandachtspunt volgens Limburg. Het risico bestaat dat machtige en/ of slechts enkele partijen uiteindelijk de norm bepalen en dat kan nadelig zijn voor andere marktpartijen. Limburg roept belanghebbende partijen dan ook op om op te staan en zich kenbaar te maken bij de secretaris Thijs van de Wolff.

 

“Juist deze communicatie richting het facilitaire werkveld heeft mijn speciale aandacht”.

 

De speerpunten

Van de Pieterman laat de subcommissie met een gerust hart achter en heeft op 12 december 2017 de voorzittershamer aan Limburg overgedragen. Naast tips voor het zorgdragen van een interne fijne samenwerking, adviseerde Van de Pieterman de belangstelling van het bedrijfsleven op peil te houden door ze regelmatig te prikkelen met uitspraken. “Juist deze communicatie richting het facilitaire werkveld heeft mijn speciale aandacht. Ook vind ik het belangrijk om de ontwikkeling meer in de schijnwerpers te zetten. Er gebeurt namelijk zo veel achter de schermen dat een kijkje in de procesgang zeer waardevol kan zijn bij de uitleg en interpretatie van de resultaten,” aldus de nieuwe voorzitter.

 

LimburgVandePieterman 

Sheryl Limburg (nieuwe voorzitter) en Leo van de Pieterman (voormalig voorzitter) | Beeld: Tom Nauta

 

Wilt u de oude voorzitter bedanken en/ of de nieuwe voorzitter succes wensen? Dat kan via l.pieterman@chello.nl en sheryllimburg@fier.fm. Wilt u toetreden als lid van de subcommissie? Neem dan contact op met Thijs.deWolff@nen.nl.

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen