Onderzoeken

Fier.fm ondersteunt klanten bij het creëren van inzicht in de facilitaire (huisvesting, services), ICT en DIV activiteiten. Vandaag de dag hebben organisaties een sterke behoefte aan inzicht en verantwoording van de dingen ‘die zij doen’. Onze database, welke gevuld is met 18 benchmarkjaren maakt het mogelijk om trendanalyses te maken. Jaarlijks presenteren wij de totale facilitaire kosten voor gemeenten, provincies, onderwijs en kantooromgevingen. WIj zijn gecertificeerd adviseurlid van de NFC-index.

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u een maatwerkopdracht uitvoeren, jaarlijks doen wij dit voor vele organisaties. Wij voeren daarnaast een aantal jaarlijkse onderzoeken uit, waarin deelnemers gezamenlijk aan bijvoorbeeld een benchmark deelnemen. Dit zijn: 

Facilitaire benchmark (semi)overheid 

  • Module kosten
    • Objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends van huisvesting, services en het overkoepelende facility management van (semi)overheidsorganisaties (met name gemeenten).
  • Module kosten en kwaliteit 
    • Objectieve meting naar facilitaire kosten, kwaliteit, parameters en trends van huisvesting, services en het overkoepelende facility management van (semi)overheidsorganisaties. Naast het vergelijken van data staat kennisuitwisseling centraal. 

 

ICT benchmark (semi)overheid

Objectieve meting naar kosten, kwaliteit, parameters en trends specifiek gericht op ICT van (semi)overheidsorganisaties. Naast het vergelijken van data staat kennisuitwisseling centraal. 

 

DIV benchmark (semi)overheid
Objectieve meting naar kosten, ontwikkelingen en trends specifiek gericht op digitalisering, archief en post. Naast het vergelijken van data staat kennisuitwisseling centraal.

 

MBO benchmark huisvesting en faciliteiten
Objectieve meting naar facilitaire- en huisvestingskosten, parameters en trends van ROC's, AOC's en vakscholen.

 

Facilitaire benchmark HBO
Objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends van hogescholen.

 

Naast de benchmarkonderzoeken, gericht op kosten en trends, richten onderstaande onderzoeken zich op andere prestatie-metingen:


Klanttevredenheid
Dit  individuele onderzoek gaat in op de tevredenheid van klanten/ gebruikers over facilitaire dienstverlening.

 

Klantgerichtheid
Dit onderzoek gaat over de klantgerichtheid vanuit het perspectief van de facilitaire werknemers en de rest van de organisatie.

 

Facilitaire foto

Dit onderzoek geeft inzicht in de fiertaliteit, oftewel de gesteldheid van uw facilitaire organisatie op basis van de onderdelen: strategie, structuur, systemen, cultuur, management, medewerkers en sleutelvaardigheden. 

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen