Presentatie ABC-scan Rijksvastgoedbedrijf tijdens netwerkgroepen

Tijdens de gemeentelijke netwerkgroepen van 10 maart (Bemmel) en 12 mei (Hengelo) en tijdens de provinciale netwerkgroep van 24 maart (Utrecht) Leo Hendriks een presentatie over de ABC-scan van het Rijksvastgoedbedrijf.

Deelnemen aan het netwerk en/of kennis maken tijdens een bijeenkomst? Een mail naar pieterbuis@fier.fm is voldoende. Ik neem graag contact met u op.

-------------------

ABC scan

De essentie van de brede waardebenadering en de ABC scan

Atelier Rijksbouwmeester

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de politieke opdracht om voor rijksvastgoed de optimale opbrengst te genereren. Maar in deze tijd kun je niet meer alleen in geld denken. Daarom werken we met de brede waardebenadering waarmee we behalve de waarde in geld ook sociaal‐maatschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van een gebouw in wisselwerking met zijn context in kaart brengen.

De grote leegstand in Rijksvastgoed komt door krimp bij de Rijksoverheid, veranderingen van taken maar ook door de introductie van het nieuwe werken. Je ziet dat departementen kiezen voor mensen in plaats van stenen en dus kantoren maar ook gevangenissen en kazerneterreinen niet meer nodig zijn. Daar laten we nu de brede waardebenadering op los. Het instrument dat we daarvoor gebruiken is de ABC scan. Eerst brengen we via crowdsourcing de context in kaart. We vragen betrokkenen en omwonenden naar hun beleving van de omgeving en naar mogelijke ideeën over de toekomst van het object of het gebouw. Ook naar wat het beslist niet zou mogen worden.

Vervolgens komen experts die het gebouw en de context kennen bij elkaar: de assetmanager, vastgoeddeskundige, historicus, objectmanager, etc.; een team dus met feitenkennis. We noemen dit de pressurecooker. Dat multidisciplinaire team kijkt naar het gebouw en een mogelijke toekomst ervan in zijn ruimtelijke en politiek‐bestuurlijke context. Daarbij wordt in kaart gebracht: vastgoedeconomie (prijs), waardecreatie (mogelijke nieuwe functie(s)) en vooral ook context: sociaal‐maatschappelijke aspecten, cultuurhistorie en natuur/ecologie. Die context is meestal in sterke mate bepalend voor een mogelijke toekomst. Na afloop van een pressurecooker is een scan direct online beschikbaar op het ABC platform.

Deze nieuwe integrale manier van beschouwen geeft heel veel energie; ook omdat mensen opeens echt met elkaar praten. Het uiteindelijke advies uit zo een pressurecooker geeft dan aan wat een slimme richting is voor een mogelijke toekomst van het gebouw: afstoten, herontwikkelen, een experiment, blijven gebruiken, slopen of ‘elegant en veilig in verval laten gaan’ en een strategie om dat te verwezenlijken. Inmiddels vinden dit soort scans in heel Nederland plaats. Samen met o.m. het transformatieteam van BZK ondersteunen we nu ook gemeenten bij het toepassen van de brede waardebenadering.

Meer informatie:
Leo Hendriks

leo.hendriks@rijksoverheid.nl

M: 06 – 289 57760

 
   « nieuwsoverzicht

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen